Projecten 2023

Uitgevoerde projecten in 2023:

 • januari 2023: vrijgave boorlocaties in functie van milieuhygiënisch onderzoek te Mechelen

 • januari 2023: kabel- en leidingdetectie tracé gestuurde boring te Mechelen

 • januari 2023: onderzoek kaaimuren Vynova ‘project Ham’

 • januari 2023: detectie ondergrondse kokers te Hemiksem

 • januari 2023: kabel- en leidingdetectie op de site van de federale politie te Etterbeek

 • februari 2023: detectie ondergrondse mazouttank te Harelbeke

 • februari 2023: detectie trekputten onder klinkerverharding te Niel

 • februari 2023: traceren elektrische kabel in een fabrieksgebouw te Brugge

 • februari 2023: magnetometrisch archeologisch onderzoek te Ronse

 • februari 2023: gedetailleerde kartering van de diepte van de wapening in de betonverharding van een pas aangelegde rijbaan te Genk

 • februari 2023: stortplaatsonderzoek te Brugge

 • februari 2023: detectie doorsteken te Estampuis

 • februari 2023: detectie hydrantleiding te Waregem

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons