Projecten 2019

Uitgevoerde projecten in 2019:

 • november 2019: scan op een vroeger kerkhof te Beveren
 • november 2019: leidingdetectie te Antwerpen
 • november 2019: karteren ondergrondse massieven te Beringen            
 • oktober 2019: detectie effluentleiding te Kallo
 • oktober 2019: leidingdetectie op industriële site nabij Antwerpen
 • september 2019: detectie van ondergrondse dallen in Luik
 • augustus 2019: uitvoeren van verschillende leidingdetecties op een schoolterrein nabij Brussel
 • augustus 2019: archeologische prospectie op een terrein in het noorden van Limburg
 • juli 2019: uitvoeren van hoogtemetingen in sedimentbekkens in Limburg en Vlaams-Brabant
 • juli 2019: geofysisch onderzoek naar de overblijfselen van een verdronken dorp in het Meetjesland
 • juni 2019: geofysisch archeologisch onderzoek op een toekomstig wegtracé nabij Eindhoven
 • juni 2019: leidingdetectie langsheen een tracé in Luik
 • juni 2019: geofysisch onderzoek op een mottesite in de provincie Antwerpen
 • juni 2019: in kaart brengen ondergrondse structuren op een terrein in Aalst
 • juni 2019: landschappelijk geofysisch onderzoek te Roeselare
 • mei 2019: leidingdetectie voorafgaand aan de bouw van een Lidl in Wallonië
 • mei 2019: munitieonderzoek op het strand van Blankenberge
 • maart 2019: landschappelijk geofysisch onderzoek te Ekeren
 • maart 2019: opmeten ondergrondse structuren van een appartementsgebouw te Brussel
 • februari 2019: leidingdetectie op een tankstation voorafgaand aan het plaatsen van boringen
 • februari 2019: geofysisch onderzoek van een WO1-site te Ieper
 • januari 2019: landschappelijk geofysisch onderzoek in Moerbeke
 • januari 2019: geofysisch onderzoek naar schansen in Vlaams-Brabant
 • januari 2019: geofysisch onderzoek van een site met walgracht in Vlaams-Brabant
 • januari 2019: leidingdetectie voorafgaand aan het plaatsen van boringen in Antwerpen
 • januari 2019: opzoeken van ondergrondse vaten nabij Brussel

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons