Acke en Bracke kiezen voor explosievrije archeologie

A&b Website

Gericht en pro-actief werken dankzij 3Dsoil

Aan de Warden Oomlaan te Beselare wil men een terrein van ongeveer 1.4 ha verkavelen. Volgens de Vlaamse regelgeving moet er een verplicht archeologisch onderzoek gebeuren.
Het terrein is sinds het einde van WOI vrij gebleven van bouwactiviteiten en heeft dus een groot potentieel voor niet gestoorde archeologische vondsten.

Op basis van het vooronderzoek, voornamelijk gebaseerd op luchtfoto’s en ‘trench maps’ uit WOI, bleek dat het terrein gelegen was langs de Duitse zijde van de frontlinie. Aan de buitenrand van het terrein is er een bunker ten tijde van deze oorlog. 

A&B archeologie streeft ernaar om bij dergelijke onderzoeken het vooronderzoek uit te breiden met een geofysisch onderzoek. Hierbij worden zowel ongekende ondergrondse sporen en structuren (bv. kortstondige uitgravingen zoals schuilplaatsen, afvalkuilen…) alsook de niet-ontplofte munitie als relicten van WOI in kaart gebracht.

“3Dsoil werd door A&B archeologie ingeschakeld om het geofysisch onderzoek uit te voeren. Men heeft hiervoor EMI (elektromagnetische inductie) ingezet. Die techniek is enerzijds zeer geschikt om opgevulde uitgravingen, bomkraters en niet-ontplofte munitie in kaart te brengen. Belangrijk element hierbij is”, zo gaat Maarten Bracke verder, “dat met EMI op een éénduidige manier metalen objecten kunnen worden gedetecteerd, waarbij ook gefilterd kan worden op de grotere en dus gevaarlijkere munitie-objecten. Deze kunnen primordiaal benaderd en veiliggesteld worden in functie van de toekomstige graafwerken.”

Dankzij het bijkomend inzicht kunnen de archeologen hun vervolgonderzoek inplannen. De kans om archeologische sporen te missen wordt dan ook tot een minimum herleid omdat met de inzet van deze techniek een vlakdekkend beeld van de ondergrond verkregen wordt.

Naast het karteren van de archeologische sporen wordt er een kaart gemaakt met de locatie van mogelijke munitie-artikelen. Dankzij de knowhow van 3Dsoil worden de gedetecteerde objecten geclassificeerd. Daardoor wordt gefocust op de grotere massieve objecten die mogelijks onontplofte munitie zijn. Om dit te verifiëren worden deze artikelen, indien deze zich in de buurt van archeologisch interessante sporen of structuren bevinden, gericht benaderd door een munitiedeskundige van Bom-Be. In Beselare heeft men bijvoorbeeld ongeveer een twintigtal bommen opgegraven waarvan enkele grote kalibers met een diameter van 9,2” en een gewicht van maar liefst 135kg.

Anderzijds is er nog een bijkomend voordeel voor de bouwheer: samen met het archeologisch rapport ontvangt hij ook een kaart met alle verdachte objecten en hun classificatie die ook daadwerkelijk geverifieerd is bij het proefsleuvenonderzoek. Op die manier kan de bouwheer proactief de explosieven laten verwijderen of dit bij toekomstige graafwerken doen.

A&b Explosiefvrij1

Wij helpen u graag verder met advies op maat van uw project.

Contacteer ons